ÎțI urăm
Bun venit
În calea ta spre carte
ÎțI urăm
Bun venit
În calea ta spre carte
ÎțI urăm
Bun venit
În calea ta spre carte

Profesorii în vacanță învață!

În perioada 1-2 iunie 2022, Centrului de Formare Continuă, AMTAP, în cadrul Proiectului COMPASS TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL ÎN MOLDOVA, formator – Valueva Marina, a realizat un workshop de două zile pentru cadrele didactice din IPLT ”Ion CREANGĂ”. Gender Mainstreaming, dimensiuni și abordări 01.06.2022 Politicile, programele, activitățile de promovare a echității de gen