Districte şcolare

Districtul de scolarizare al IP Liceul Teoretic „Ion Creangă", mun. Chişinău