Buget Transparent

În conformitate cu dispoziția Primarului General al municipiului Chișinău nr. 57-d din 14.02.2020 cu privire la transparența în gestionarea resurselor financiare, prezentăm informația detaliată despre cheltuielile lunare efectuate, precum și bunurile producare sau donate către IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”: