Prezentare

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, constituit în baza şcolii moldoveneşti nr. 11, este plasat în sectorul „Rîşcani” al Chişinăului, pe strada Studenţilor 8/2.

Scurt istoric

Şcoala nr. 11, la rîndul ei, a fost infiinţată în octombrie 1944 ca şcoala de 7 ani cu instruire în limba română. Pe acest loc, peste drum de circul naţional, se află organizaţia “Bioprotect”. Peste 10 ani şcoala a primit un nou sediu – pe strada Carmanov-5, unde în prezent este dislocată maternitatea sectorului Rîşcani. Şcoala a devenit una medie. În actuala clădire colectivul a trecut în anul 1975.

Instituţia era iniţial plasată în partea de jos a aerodromului, mai exact, lîngă podul peste Bâc,vis-a-vis de circul naţional, în locul unde s-a ridicat recent „BIOPROTECT”-ul. Era unica şcoală cu predare în limba română din acel raion şi cu numele unui clasic român, ceea ce a determinat colectivul profesoral să aleagă numele sfătosului bunic din Humuleşti ca patron spiritual. De atunci el este idolul fiecărui elev, întruchipînd rodul muncii şi talentul unui om deosebit, prin care poporul întreg a devenit artist individual. (Tudor Vianu)

Liceul Teoretic „Ion Creangă” a fost constituit în baza şcolii nr. 11 „Ion Creangă”, în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 484 din 26.12.1990 ca liceu teoretic moldo-englez.

În baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 05 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 26 decembrie 1990”, în temeiul circularei Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr. 15-13-805 G s-a modificat Liceul moldo-englez „Ion Creangă” în Liceul Teoretic „Ion Creangă”.