Prezentare

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, constituit în baza şcolii moldoveneşti nr. 11, este plasat în sectorul „Rîşcani” al Chişinăului, pe strada Studenţilor 8/2.

SCURT ISTORIC

Şcoala nr. 11, la rîndul ei, a fost infiinţată în octombrie 1944 ca şcoala de 7 ani cu instruire în limba română. Pe acest loc, peste drum de circul naţional, se află organizaţia “Bioprotect”. Peste 10 ani şcoala a primit un nou sediu – pe strada Carmanov-5, unde în prezent este dislocată maternitatea sectorului Rîşcani. Şcoala a devenit una medie. În actuala clădire colectivul a trecut în anul 1975.

Instituţia era iniţial plasată în partea de jos a aerodromului, mai exact, lîngă podul peste Bâc,vis-a-vis de circul naţional, în locul unde s-a ridicat recent „BIOPROTECT”-ul. Era unica şcoală cu predare în limba română din acel raion şi cu numele unui clasic român, ceea ce a determinat colectivul profesoral să aleagă numele sfătosului bunic din Humuleşti ca patron spiritual. De atunci el este idolul fiecărui elev, întruchipînd rodul muncii şi talentul unui om deosebit, prin care poporul întreg a devenit artist individual. (Tudor Vianu)

Liceul Teoretic „Ion Creangă” a fost constituit în baza şcolii nr. 11 „Ion Creangă”, în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 484 din 26.12.1990 ca liceu teoretic moldo-englez.

În baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 05 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 26 decembrie 1990”, în temeiul circularei Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr. 15-13-805 G s-a modificat Liceul moldo-englez „Ion Creangă” în Liceul Teoretic „Ion Creangă”.

STRUCTURA LICEULUI

Liceul are următoarea structură:

 • ciclul primar (cîte 3 clase la paralele I-IV);
  • ciclul gimnazial (cîte 4 clase la paralele V-IX);
 • ciclul liceal (cîte 3 clase la paralele X-XII).

La fiecare paralelă a claselor I-IX activează şi cîte o clasă cu profil muzical-coral. La finalizaerea clasei a IX-a elevii se consideră absolvenţi ai ciclului gimnazial şi li se înmînează Certificat de studii gimnaziale, iar cei de la secţia muzical – corală mai obţin suplimentar un certificat al studiilor de profil. Studiile liceale se consideră finalizate după absolvirea clasei a XII-a cu înmînarea Diplomei de bacalaureat, document care permite deţinătorului să se înscrie în învăţămîntul superior.

Activitatea educaţională se realizează, în temei, conform planurilor Ministerului de ramură, dar, pentru a păstra tradiţia instituţiei, o parte substanţială se realizau în baza planurilor individuale coordonate cu Ministerul de ramură:

 • planurile pentru clasele I-IX cu profil estetic;
 • planurile pentru ciclul gimnazial (studiere aprofundată a l.engleze);
 • planuri pentru clase gimnaziale cu profil matematică-informatică.

Această situaţie s-a păstrat pînă în anul şcolar  2011 cînd Ministerul Educaţiei a diversificat tipurile planurilor – cadru.

În situaţia în care colectivul liceului a obţinut mai multe realizări, şi se plasează pe un loc prestigios în topul celor mai puternice (solicitate) licee din capitală, se simte o satisfacţie, oamenii consideră că schimbările au fost benefice iar ei sunt, în fond, mulţumiţi cu ceea ce au realizat şi cu ceea ce sunt. Anume acest motiv ne-a determinat să sensibilizăm colectivul spre o nouă schimbare:

 • colegii au fost încurajaţi să se dezvolte în continuare;
 • se promovează colaborarea şi acţiunile participative;
 • nu se uită de comunitate;
 • se oferă posibilităţi alternative de dezvoltare, etc.;
 • se distinge o activitate orientată spre îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului şi a diverselor servicii educaţionale prestate de către instituţie.

ABSOLVENȚI DE ONOARE

Printre personalitățile absolvente ale liceului sunt:

 • Cașu Gheorghe – erou-martir în luptele pentru apărarea independenței și integrității RM în anii 1991-1992;
 • Baraliuc Oleg – compozitor notoriu, producătorul muzical al Alei pugaciova, al lui Filip Kirkorov;
 • Barbulat Mihai – ex-Ministru al Culturii din RM;
 • Boguță Dorian – actor la teatru național din București, actor de film;
 • Butnaru Leo – scriitor;
 • Cater Ion – regizor de sunet, aranjator muzical;
 • Catruc Veceslav – director general la “Pizza de Italia”, “La Roma Club”;
 • Căruntu Sergiu – membru al formației “Escape”;
 • Ciurea Corneliu – politolog, analist;
 • Cozma Artur – ex-Ministru al Culturii din RM;
 • Curmei Diana – Miss Italia nel Mondo 2009;
 • Dominova Natalia – campioană mondială la dans modern;
 • Duca Eugenia – director general a companiei „Oferta” şi „Cristal”;
 • Ganea Mădălina – dirijor de cor;
 • Gușilă Victor – director comercial “Casa Modernă”;
 • Guzgan-Boyd Carolina – colaborator în Departamentul pentru Relații Externe, SUA (diplomat).
 • Jucov Titus – directorul teatrului “Licurici”;
 • Luca Silvia – actriță la teatrul național din București și Teatrul Național din Republica Moldova;
 • Macău Liliana – profesor de orientare și integrare socială, Belgia;
 • Machedon Alexandru – director general al companiei „StarNet”;
 • Marian Viorica – manager de performanţă în or. Atlanta, S.U.A.;
 • Mudreac Daniela – actriță (Japonia);
 • Onescu Sorina – dirijor de cor;
 • Parasca Dorin – director general al unei corporații de management SUA.
 • Popereşniuc Dumitru – lider al mişcării studenţeşti din Constanţa;
 • Pşenicinîi Igor – interpret în formaţia „In-Quadro”;
 • Răducanu Artur – Consilier politic al Reprezentantului Special al UE pentru RM (diplomat);
 • Revenco Carolina – reprezentant la Banca Mondială, New York;
 • Scutaru Adela – director general al „Junior Achivement Moldova”;
 • Spataru Lidia – absolventă a Universităţii “Harward”, manager;
 • Ştefaniuc Victor – vicedirectorul teatrului „Licurici”, actor;
 • Ţarălungă Andrei – interpret în formaţia „In-Quadro”;
 • Ţăruş Andrei – interpret în formaţia „In-Quadro”;
 • Trohin Nadin – ex-solistă în trupa “Millenium”, laureată a festivalurilor internaţionale;
 • Toderaş Arsenie – ex – membru al formaţiei “O-ZONE”;
 • Urschi Liliana – actriţă la teatrul naţional;
 • Vangheli Cristian – laureat al premiului de stat pentru tineret în domeniul tehnicii;
 • Vatavu Sergiu – doctor în ştiinţe fizico-matematice, Universitatea din Colorado;
 • Volcu Octavian – prezentator „NIT”.