Structura liceului

Liceul are următoarea structură:

 • ciclul primar (cîte 3 clase la paralele I-IV);
  • ciclul gimnazial (cîte 4 clase la paralele V-IX);
 • ciclul liceal (cîte 3 clase la paralele X-XII).

La fiecare paralelă a claselor I-IX activează şi cîte o clasă cu profil muzical-coral. La finalizaerea clasei a IX-a elevii se consideră absolvenţi ai ciclului gimnazial şi li se înmînează Certificat de studii gimnaziale, iar cei de la secţia muzical – corală mai obţin suplimentar un certificat al studiilor de profil. Studiile liceale se consideră finalizate după absolvirea clasei a XII-a cu înmînarea Diplomei de bacalaureat, document care permite deţinătorului să se înscrie în învăţămîntul superior.

Activitatea educaţională se realizează, în temei, conform planurilor Ministerului de ramură, dar, pentru a păstra tradiţia instituţiei, o parte substanţială se realizau în baza planurilor individuale coordonate cu Ministerul de ramură:

 • planurile pentru clasele I-IX cu profil estetic;
 • planurile pentru ciclul gimnazial (studiere aprofundată a l.engleze);
 • planuri pentru clase gimnaziale cu profil matematică-informatică.

Această situaţie s-a păstrat pînă în anul şcolar  2011 cînd Ministerul Educaţiei a diversificat tipurile planurilor – cadru.

În situaţia în care colectivul liceului a obţinut mai multe realizări, şi se plasează pe un loc prestigios în topul celor mai puternice (solicitate) licee din capitală, se simte o satisfacţie, oamenii consideră că schimbările au fost benefice iar ei sunt, în fond, mulţumiţi cu ceea ce au realizat şi cu ceea ce sunt. Anume acest motiv ne-a determinat să sensibilizăm colectivul spre o nouă schimbare:

 • colegii au fost încurajaţi să se dezvolte în continuare;
 • se promovează colaborarea şi acţiunile participative;
 • nu se uită de comunitate;
 • se oferă posibilităţi alternative de dezvoltare, etc.;
 • se distinge o activitate orientată spre îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului şi a diverselor servicii educaţionale prestate de către instituţie.