Parteneriate

CONVENȚIE-CADRU DE PARTENERIAT

Tipul proiectului
Proiect de colaborare între instituții educaționale

Asistență consultativă privind procesul inovațional și transferurile tehnologice posibile în cadrul parteneriatului.

Responsabili de proiect
– Gheorghe Ciocanu

Impactul
– Motivarea elevilor de liceu pentru cercetare și studii universitare.

PROTOCOL DE PARTENERIAT

Tipul proiectului
Proiect de colaborare între instituții educaționale

Parteneriat în scopul orientării și consiliere în alegerea traseului educațional universitar a elevilor de liceu.

Responsabili de proiect
– Ovidiu Folcuț

Impactul
– wokshop-uri, manifestări științifice pe teme actuale, morivarea elevilor de liceu etc.

ACORD DE PARTENERIAT

Tipul proiectului
Proiect de colaborare între instituții educaționale

Vine Craciunul și pace din ceruri în inimi coboară…

Responsabili de proiect
– Donțu Iurie

Impactul
– Sensibilizarea cadrelor didactice și a colectivelor de elevi cu valorile și tradițiile aționale.

ACORD DE PARTENERIAT

Tipul proiectului
Proiect de colaborare între instituții educaționale, internaționale.

Cunoașterea și valorificarea valorilor naționale, valorificarea cunoștințelor participanților la simpozionul internațional dedicat centenarului Unirii.

Responsabili de proiect
– Aliana-Maria Ifrim
– Daniela-Geanina

Impactul
– Relații de comunicare și colaborare dintre cadrele didactice din R.M. și România.
– Comunicare și colaborare a elevilor liceului „Ion Creangă” și elevilor din Colegiul Dimitrie Cantemir, Gimnaziul „Ghiță Mocanu”.

ACORD DE PARTENERIAT

Tipul proiectului
Proiect de colaborare între instituții educaționale, internaționale.

Educație pentru cetățănie democratică.

Informarea, înțelegerea și aplicarea de către tineri a valorilor și principiilor democratice asociate instituțiilor politice având în vedere sporirea culturii politice în rândul tinerilor la nivel de liceu.

Responsabili de proiect
– Bălan Emanuel

Impactul
– Susținerea și organizarea activitîților extracuriculare de tip sesiune de informare.

PROTOCOL DE COLABORARE

Tipul proiectului
Proiect de colaborare între instituții educaționale, internaționale.

Organizarea activităților de promovare și valorificare a patrimoniului național și universal.

Responsabili de proiect
– Maria Lupu
– Stela Timofti

Impactul
– Formarea, educarea și dezvoltarea competenților și atitudinilor față de valorile naționale și cetățenești.

ACORD DE COLABORARE

Tipul proiectului
Proiect de colaborare între instituții educaționale și instituții, Asociații Obștești cu scopul diversificării procesului educațional.

Diversificarea procesului educațional, popularizării sportului, dezvoltarea șahului

Responsabili de proiect
– Ion Gîrneț

Impactul
– Implimentarea programului de predare a șahului cu utilizarea tehnologiilor informaționale – platforma interactvă a șahului Kasparov, materiale didactice donate instituției.

CONVENZIONE DI GEMELLAGIO

Responsabili de proiect
– Maria Rosaria Rao

CONVENȚIE DE PARTENERIAT

Tipul proiectului
„Academia învățătorului modern” Proiect internațional

Formarea și dezvoltarea comportamentului liberei exprimări crearea unui spațiu comun de exprimare și de exersare aptitudinilor specifice unei reviste de specialitate și realizarea unei contribuții la dezvoltarea culturii democratyice în sistemul educațional.

Responsabili de proiect
– Mariana Marin

Impactul
– Schimb de informații, diseminarea materialelor metodice privind educația extracurriculare, ateliere didactice, training-uri, etc.

ACORD

Tipul proiectului
„Societa e Conoscenza nel XXI Secole”

În scopul schimbului de experiență pedagogică și managerială se vor organiza periodic video-chat și grupuri țintă.Crearea forumului de discuții, dezbateri pagini web, fotogalerii în contextul colaborării și parteneriatului.

Responsabili de proiect
– Maria Rosaria Rao
– Corneliu Solomon

Impactul
– Publicarea articolelor tematice în limba italiană-română despre activități de parteneriat, organizarea periodică a reuniunilor plenare, video conferințelor ce au favorizat socializarea atât profesorilor cât și elevilor din ambele state.

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

Tipul proiectului
Proiect de colaborare între instituții educaționale, internaționale

Cunoașterea și valorificarea valorilor naționale, valorificarea cunoștințelor participanților la simpozionul internațional dedicat centenarului Unirii.

Responsabili de proiect
– Otilia Bârgăoanu

Impactul
– Relații de comunicare și colaborare dintre cadrele didactice din R.M. și România.
– Comunicare și colaborare a elevilor liceului „Ion Creangă” și elevilor din Colegiul Dimitrie Cantemir, Gimnaziul „Ghiță Mocanu”.