Revista „Clef”

Parteneriat educațional între IPLT,,Ion Creangă” Chișinău și Colegiul Național ,,Gheorghe Lazăr” București.

Colaborarea între aceste două instituții generează de fiecare dată proiecte inedite.
Revista în limba franceză ,,CLEF” – produsul final al proiectului, realizat prin colabararea profesorilor, Bulgaru Daniela și Dinica Irina și a echipei de elevi. Proiectul și-a atins scopul propus, de a valorifica competențele comunicative ale elevilor în l.franceză, de a diversifica abilități digitale și de a valorifica potențialul lor creativ.

Manageri de proiect:

Bulgaru Daniela – profesoară de limba franceză (IPLT „Ion Creangă” Chișinău)
Dinica Irina – profesoară de limba franceză (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București)

Echipa de elevi-coordonatori:

IPLT ,,Ion Creangă” – Chișinău
Hurmuzachi Patricia cl. A VIII-a D
Ceban Cristina cl. a VIII-a D
Tărîță Alexandrina cl.a VII-a B
Vatavu Amelia cl. a VII-a B

CN ,,Gheorghe Lazăr” București
Doloiu Miruna cl. a IX-a F
Crăciun Ana-Maria cl. a IX-a F
Popa Carla Francesca cl. a IX-a D
Marcov Alexia cl.a X-a H