Profesorii în vacanță învață!

În perioada 1-2 iunie 2022, Centrului de Formare Continuă, AMTAP, în cadrul Proiectului COMPASS TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL ÎN MOLDOVA, formator - Valueva Marina, a realizat un workshop de două zile pentru cadrele didactice din IPLT ”Ion CREANGĂ”.

1) Gender Mainstreaming – dimensiuni și abordări:

01.06.2022

2) Diversitate și incluziune în mediul educațional

02.06.2022

Asigurarea unui mediu educaționale accesibil și sigur pentru fiecare copil.

Alte articole...