Profesorii în vacanță învață!

În perioada 1-2 iunie 2022, Centrului de Formare Continuă, AMTAP, în cadrul Proiectului COMPASS TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL ÎN MOLDOVA, formator - Valueva Marina, a realizat un workshop de două zile pentru cadrele didactice din IPLT ”Ion CREANGĂ”.

Gender Mainstreaming, dimensiuni și abordări

01.06.2022

Diversitate și incluziune în mediul educațional

02.06.2022

Asigurarea unui mediu educaționale accesibil și sigur pentru fiecare copil.