Cuvânt de salut al directorului IPLT „Ion Creangă” Corneliu Solomon cu prilejul începutului de an școlar 2022-2023

Dragi elevi!
Stimați părinți, colegi, oaspeți!

E început de toamnă, e început de nou an școlar.

În această zi de 1 septembrie toate școlile din țară își vor deschide larg ușile pentru ași întâlni discipolii reveniți din vacanța de vară, dar și pentru ai primi cu grijă și căldură părintească pe cei, care vor păși astăzi pentru prima dată pragul școlii – micuții claselor I-îi.

De astăzi ei sunt parte a marii noastre familii a crengienilor, cu toate drepturile și obligațiunile ce le revin. Salut încă o dată părinții elevilor claselor I-îi și îi îndemn să-i susțină, să-i ajute mereu. Ne bucurăm cu toți împreună, că în acest an este posibil ca sărbătoarea de început de an școlar să se desfășoare cu participarea fizică a tuturor elevilor, iar procesul educațional într-un singur schimb. Este un adevărat prilej de bucurie pentru fiecare dintre noi, însă din pâcate infecția COVID –19 nu a dispărut, și rămâne în continuare o primejdie și o amenințare.

Vom respecta în mod obligatoriu toate măsurile de igienă personală și colectivă, cea mai importantă fiind dezinfectarea mânilor și izolarea imediată a tuturor celor care manifestă simptomele acestei maladii.

Dragi prieteni!

Sărbătoarea Primului sunet se desfășoară în atmosfera celor mai inălțătoare emoții și simțuri pe care le trăiește spațiul dintre Nistru și Prut de la 1991 până în prezent, și a celor mai răsunătoare victorii obținute de noi prin lupte și suferințe.

  • revenirea limbii la alfabetul latin;
  • limba română nu limba moldovenească;
  • limba română – limbă de Stat în Republica Moldova;
  • tricolorul (albastru, galben, roșu) – drapelul de Stat al Republicii Moldova;
  • independența de Stat a Republicii Moldova (independența față de Rusia).
  • obținerea statutului de stat candidat în UE a Republicii Moldova.

În acest an de studii prima oră este consacrată „Anului Recunoștinței” eroilor căzuți în lupta pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, celor, care în depărtații ani 1991-1992 au pus pe altarul sacru al demnității noastre identitar și a libertății neamului tot ce este mai scump – viața.

Ei au pășit în nemurire pentru ași apăra pământul, părinții, familia, Patria. Veșnică amintire și glorie eternă tuturor eroilor neamului, apărătorilor gliei strămoșești.

Datoria noastră este să păstrăm vie amintirea despre ei, a faptelor lor de arme și să o transmitem cu sfințenie urmașilor noștri.

În eternitate a pășit și fostul nostru elev Gheorghe Cașu, absolvent al acestei instituții, promoția1987, decorat post mortem cu cea mai înaltă distingție pentru merite militare a Republicii Moldova „Ordinul Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Vara care a luat sfârșit a fost una foarte fierbinte pentru corpul didactic, echipa managerială și absolvenții claselor 9, 12.

Țin să aduc la cunoștință, că absolvenții noștri au susținut cu succes examenele de absolvire a treptei gimnaziale și a celor de bacalaureat, dând dovadă de responsabilitate, străduință și sârguință, obținând media de 8,58 la nivel de instituție plasându-ne pe locul 6 ca medie în topul instituțiilor de învățământ din Moldova.

Și în această vară au continuat lucrările de reparații, renovare și modernizare a tuturor blocurilor de studii, însă cel mai important este acoperișul sarpantă a Blocului de studii B, care urmează a fi finalizat în următoarele zile.

Un volum enorm de muncă a fost depus și în pregătirea tuturor sălilor de clase de început de an școlar 2022-2023, și pe această cale aduc mulțumiri părinților, care s-au implicat plenar și cu ajutorul cărora am reușit.

La fel vreau să mulțumesc personalului nedidactic, adică personalului tehnic pentru muncă și atitudine responsabilă în efectuarea lucrărilor de reparații cosmetice, salubrizarea, igienizarea și menținerea curățeniei.

Rămâne acum de datoria fiecăruia să păstrăm bunul obștesc, să păstrăm curățenia, să respectăm ordinea și disciplina internă.

Nu în ultimul rând, trebuie să aduc la cunoștință că în data de 29 august a avut loc trecerea în revistă a instituției întru stabilirea nivelului de pregătire către noul an școlar 2022-2023, unde ni s-a acordat cele mai înalte calificative.

IPLT „Ion Creangă” este pregătită pentru începutul noului an școlar 2022-2023, este asigurată cu necesarul de manuale școlare, dotată corespunzător cu material didactic și echipament școlar și asigurată cu întreg necesarul de cadre didacice.

În încheiere adresez tuturor elevilor urări de bine cu prilejul începutului noului an școlar dorindu-le mult succes, părinților multă sănătate, răbdare, și împlinirea tuturor așteptărilor, iar colegilor mei creativitate, ingeniozitate și curaj.

Vă urez tuturor sănătate, pace și putere.
Să fie într-un ceas bun!