Seminar municipal instructiv-metodic pentru directorii instituţiilor de învățământ primar şi secundar ciclul I și II

[row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [title text=”Motivația”]

Dacă şcoala doreşte să devină o organizaţie funcţională, dar şi originală, atunci părinţii, pedagogii şi administraţia trebuie să respecte şi să promoveze tradiţiile, să îşi traseze o cale proprie de dezvoltare. Concepţia despre şсоlilе cu о cultură organizaţională distinctivă nu este nouă. În 1932, W. Waller scria: „Şсоlilе pot avea о cultură doar а lor: ritualuri, anumite reguli în relaţiile interpersonale, un cod moral bazat ре acestea”. Anume termenul cultură organizaţională, care vizează reguli şi tradiţii nescrise, norme şi aşteptări – toate determinând felul în care oamenii acţionează, sе îmbracă, vorbesc etc., este cel mai indicat în a-i ajuta ре liderii şcolari să înţeleagă mai lesne instituţiile pe care le conduc. Pentru а valorifica posibilităţile oferite, este important са toţi factorii implicaţi în sistem, aşa-zişii oameni ai școlii, să cunoască cât mai profund instituția în care activează. Totalitatea valorilor, procedeelor, normelor de comportament, acceptate într-o organizație, instituţie ca bază comună de acţiune, ajunge o dominantă a gândirii colective a grupului uman, prin intermediul căreia el îşi rezolvă problemele de adaptare la mediul extern și de integrare internă.

Valentin Guzgan,
„Management educaţional: cultura organizaţională in unitatea şcolară”

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [title text=”Scopul”]

Promovarea şi valorizarea elementelor de cultură organizaţională ca factor de sporire a eficienţei manageriale în instituţiile municipale de învăţământ general.

[title text=”Obiectivele”]
  1. Formarea managerilor şcolari ca personal al structurilor organizaţionale implicate în managementul calităţii în educaţie;
  2. Identificarea elementelor distinctive ale culturii organizaționale a unităților școlare;
  3. Valorificarea valenţelor culturii organizaționale a Liceului Teoretic „Ion Creangă”;
  4. Asigurarea schimbului de experienţă cu referire la practici de consolidare a imaginii instituţiei prin valorificarea şi valorizarea culturii organizaţionale.

În conformitate cu Planul complex de activitate a DGETS pentru anul de studii 2017-2018, pe data de 27 octombrie 2017, în Liceul Teoretic „Ion Creangă” s-a desfășurat seminarul municipal pentru directorii instituţiilor de învățământ primar şi secundar ciclul I și ciclul II, cu tema „Cultura organizaţională în şcoli, între tradiţional şi modern, în contextul schimbărilor din sistemul educaţional”. La activitatea de formare au participat 50 de manageri.

[/col] [/row]

Atelierul a fost prezidat de doamna Viorica Negrei, șef adjunct al DGETS.. Agenda atelierului elaborată și coordonată de secția management preuniversitar de comun acord cu administrația liceului a presupus oferirea informațiilor teoretice ce vizează subiectul dar și împărtășirea bunelor practici.

Activitățile s-au desfășurat în 4 ateliere, concomitent, care au fost moderate de către cadrele manageriale și didactice din Liceul Teoretic „Ion Creangă”: Corneliu Solomon, grad didactic și managerial superior; Valentin Guzgan, doctor în pedagogie, grad didactic și managerial superior; Iulia Munteanu, grad managerial doi; Olga Lupu, grad didactic întâi; Mădălina Ganea, grad didactic superior; Silvia Petrovici, grad didactic superior; Svetlana Pîslaru, grad didactic întâi; Nina Uzicov, grad didactic superior; Angela Cutasevici, grad didactic superior; Stela Baltag, grad didactic superior; Elena Popa, grad didactic superior.
În cadrul atelierelor au fost valorificate experiențele manageriale ale directorilor, au fost actualizate și aprofundate cunoștințele despre „cultura organizațională”.
Participanții la seminar au identificat elementele distinctive ale culturii organizaționale a unităților școlare, menționând importanța acesteia pentru asigurarea unui management eficient. A fost realizat un schimb interactiv de experiență, cu un feedback constructiv instantaneu din partea participanților.

Cultura organizaţională reprezintă un subiect al managementului, căruia în prezent i se acordă o mare atenţie. Acest fapt a fost menționat și de reprezentanții atelierelor de lucru, în cadrul sesiunii de totalizare a seminarului. În acest context, directorii au remarcat că în LT „Ion Creangă” anume cultura organizațională reprezintă „personalitatea” școlii, ce o face deosibită de altele prin elementele distinctive și tradițiile pe care le are, au precizat faptul că o cultură nu se formează „peste noapte”, dar în timp, cu multă muncă, insistență, perseverența echipei manageriale și prin contribuția elevilor, părinților și a cadrelor didactice.

[divider]

Vezi mai multe pe DGETS