Conducătorilor instituțiilor de învățământ din sectorul Râșcani

În urmă controalelor inopinate efectuate de către reprezentanții Preturii sectorului Râșcani s-au depistat un șir de instituții care nu au cosit iarba de pe teritoriul instituției și cel adiacent.

Reieșind din cele expuse, Direcția Educație, Tineret și Sport din Sectorul Râșcani al Municipiului Chișinău a solicitat să fie asigurat în regim de urgență cositul ierbii de pe teritoriul instituției și cel adiacent până pe data de 27.05.2021 cu prezentarea informației și plasarea pe pagina WEB a măsurilor întreprinse.

Cositul ierbii și salubrizarea teritoriilor este în vizorul administrației publice locale cu abordarea rezultatelor acestora în cadrul ședințelor operative.