Structura anului școlar 2020-2021, aprobată

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat structura anului de studii 2020-2021 pentru reglementarea organizării procesului educațional în toate instituțiile de învățământ general.

Conform Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii în învățământul general va începe la 1 septembrie 2020 și va avea următoarea structură:

semestrul I: 1 septembrie – 24 decembrie 2020;
semestrul II: 11 ianuarie – 31 mai 2021.

Pentru clasele terminale, a IX-a și a XII-a, semestrul II se va încheia la 24 mai 2021.

Pe parcursul anului școlar, toți elevii vor beneficia de vacanţe, după cum urmează:

  • Vacanța de toamnă: 24.10.2020 – 1.11.2020 (9 zile);
  • Vacanţa intersemestrială (de iarnă): 25.12.2020 – 10.01.2021 (17 zile);
  • Vacanţa de primăvară: 5.03.2021 – 08.03.2021 (4 zile);
  • Vacanţa de Paşti: 1.05.2021 – 10.05.2021 (10 zile).
  • Vacanţa de vară: 1.06.2021 – 31.08.2021 (92 de zile)

Același document prevede implementarea disciplinei reconceptualizate Educație pentru societate în ciclul gimnazial în clasele a V-a – a VII-a și în clasele a X-a – a XII-a ale ciclului liceal.

Totodată, va continua studierea modulului obligatoriu Educație digitală în clasa a III-a, prevăzut pentru 15 ore în cadrul disciplinei școlare Educație tehnologică și va fi predat, de regulă, de сătre învățător, dar și studierea modulului Robotică, în clasa a IV-a, predat, de regulă, de сătre învățător în cadrul disciplinei școlare Educație tehnologică și selectat la decizia instituției de învățământ care dispune de dotare cu roboți.

De asemenea, în anul viitor de studii va fi aplicată Metodologia de evaluare prin descriptori la disciplinele școlare din învățământul gimnazial și liceal, după cum urmează:

  • în clasele a V-a – a VII-ași a X-a – a XII-a, prin implementare graduală, la disciplina Educație pentru societate.
  • în toate clasele, la disciplinele: Educație muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică și Educație fizică.

Ministerul precizează că oferta educațională a Planului-cadru de învățământ va fi extinsă și completată cu discipline opționale noi. În baza cererii elevilor, se va aproba de către Consiliul profesoral al instituției lista disciplinelor opționale care vor fi studiate de către elevi în anul de studii 2020-2021, nu mai târziu de 20 septembrie 2020.

___
Ziarul Național