Școlile din țară vor activa în regim online, în ultima săptămână de studii din acest an

Potrivit Ministerului Educației, în perioada 21-24 decembrie 2020, orele la disciplinele de studii conform Planului-cadru pentru clasele din ciclul primar, gimnazial și liceal vor fi desfășurate la distanță, conform principiilor Zilelor de activități transdisciplinare.

O altă decizie aprobată astăzi ține de finalizarea procesului de aplicare a evaluărilor sumative la disciplinele de studii din ciclul primar, gimnazial și liceal.

Reieșind din evoluția situației epidemiologice și a riscului sporit privind transmiterea virusului SARS-CoV-2, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a emis astăzi, 10 decembrie, demersul prin care solicită reprezentanților organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și conducătorilor instituțiilor de învățământ general să asigure în perioada 14-18 decembrie, finalizarea procesului de aplicare a evaluărilor sumative la disciplinele de studii din ciclul primar, gimnazial și liceal, cu respectarea prevederilor Regulamentului de evaluare și notare a rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar și a Instrucțiunii cu privire la asigurarea condițiilor speciale de organizare a tezelor semestriale în învățământul liceal în contextul epidemiologic de COVID-19”, se arată scris în hotărâre.

Totodată, în perioada 14-24 decembrie 2020 activitățile extrașcolare vor fi suspendate în incinta instituțiilor și se vor desfășura doar la distanță.

https://mecc.gov.md/ro/content/atentia-organelor-locale-de-specialitate-domeniul-invatamantului-si-conducatorilor-2